Inschrijfformulier lidmaatschap Golfbaan Erve Braakman
voor jeugd tot 18 jaar

Goed om te weten:

  • Een lidmaatschap voor jeugd van kost € 15,00 per maand en € 20,00 eenmalige inschrijfkosten door middel van automatische incasso, u moet minimaal 1 seizoen lid zijn.
  • Leden mogen gebruik maken van de baan en oefenfaciliteiten indien deze beschikbaar zijn
  • U dient daarbij te beschikken over eigen golfmaterialen;
  • Door dit formulier te tekenen geeft u ons een machtiging om eenmalig inschrijfkosten en maandelijks € 15,00 van uw rekening te incasseren.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden na 1 lidmaatschapseizoen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.