Inschrijfformulier lidmaatschap Golfbaan Erve Braakman

Goed om te weten:

 • Een lidmaatschap kost € 35,00 per maand en € 50,00 eenmalige inschrijfkosten door
  middel van automatische incasso, u moet minimaal 1 jaar lid zijn.
 • Leden mogen gebruik maken van de baan en oefenfaciliteiten indien deze beschikbaar zijn.
 • U dient daarbij te beschikken over eigen golfmaterialen.
 • Door dit formulier te tekenen geeft u ons een machtiging om de inschrijfkosten en
  maandelijks € 35,00 van uw rekening te incasseren tot opzegging.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden na 1 jaar met
  inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.